Islámské umění

Volný čas
Přednáška Mgr. Daniela Křížka, Ph. D. z Katedry blízkovýchodních studií Filozofické fakulty ZUČ Plzeň.
Termíny