Evžen Oněgin

Divadlo
Román ve verších „Evžen Oněgin“ patří mezi základní kameny literatury v dějinách lidstva. A. S. Puškin napsal silný milostný příběh, román o pomíjivosti, o životě a smrti. Cynický hejsek užívající si lhostejně života a neznaboh nectící žádné hodnoty? Nebo nešťastný mladý muž uvědomující si povrchnost života společnosti, jejíž je sám součástí a jen nezná únikový východ? Nejnovější dramatizace románu o velké lásce, o smrti, o pomíjivosti. O míjení se. O lavičce, na které milenci spolu nikdy neseděli.
Termíny