Hamlet je mrtev. Bez tíže

Divadlo
Intelektuální fraška. Hra předvádí zarputilost a nevoli postav, nečinných a bez perspektivy. Nebe je prázdné, přírodní zákony maximálně lyrickým žertem, vše je ovládáno totální ekonomizací, svět se otáčí jako centrifuga a otázka bytí či nebytí ztrácí na významu, když je o nebytí už rozhodnuto. Autor útočí naléhavou slovní komikou, pohrává si s rytmem a jazykem a zaplétá postavy do problémů, z nichž nakonec zůstává pouze otázka: rezignovat, nebo jednat?
Termíny