Den stromů u Říčanské hájovny

Volný čas, Pro děti

Oslavte s námi Den stromů. Zasadíme stromy, které se stanou součástí chystané Stálé venkovní expozice Hájovna. Součástí programu bude výstava fotografií stromů, do které se také můžete zapojit. Doneste do Muzea Říčany vlastní fotografii stromu ve formátu min. 13x18 cm, snímky zhodnotí odborná porota a autor vítězného snímku obdrží knihu o stromech.

Na doprovodné výstavě se dozvíte více o alejích v krajině v historii i současnosti. Těšit se můžete na ukázku práce uměleckého truhláře, dospělí i děti si budou moci vyzkoušet různé techniky práce se dřevem. Pro děti budou připraveny výtvarné dílny a možnost vyzkoušet si hraní na dřevěné hudební nástroje.

Vstupné dobrovolné.

Akci pořádá Ekocentrum Říčany a Muzeum Říčany.  Projekt Informační akce na Říčansku byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Termíny