Antigona - 3. část Antické trilogie

Hudba
Rocková opera na téma generační vzpoury a lásky doslova až za hrob podle Sofoklovy antické tragédie.
Termíny