Zdeněk Svoboda: Retroimaginace

Výstava
Zdeněk F. Svoboda navázal na klasickou surrealistickou či imaginativní malbu, jakou v evropském měřítku představoval například René Magritte. Toto směřování se u něj projevuje už ve starší tvorbě, která působí jemně a křehce. Do projevu Zdeňka Svobody vstupují vlastní sny, které však domýšlí a dotváří. Jde mu o vyjádření střetu rozdílných nebo dokonce protichůdných světů, které na sebe až nečekaně silně působí. Jde mu o hru s představami, o jejich dotváření a o vystižení rozporu mezi relitou a iluzí, o průhledy z jednoho prostoru či prostředí do druhého, o setkání motivů, které spolu jen zdánlivě nesouvisejí. Autor mezi nimi utváří určité vztahy a v některých případech pak dosahuje jemné harmonie a v jiných výrazného napětí.
Termíny