Marek Keprt - Ke vzdálené hvězdě 9

Hudba
Klavírní koncert. Program: J. Haydn, F. Chopin, A. N. Skrjabin.
Termíny