Svátek Sukot

Volný čas
Symbolika „Svátku stánků“ má mnoho vrstev. Vedle připomínky putování do Svaté země, kdy Izrael bydlel v provizorních příbytcích, je zde i bohatá symbolika zemědělská nebo eschatologická. V době jeruzalémského chrámu kněží během tohoto svátku činili modlitby a oběti za všech „sedmdesát národů“, které v rabínském narativu zastupují celé lidstvo. Právě na tento univerzalistický aspekt svátku Sukot se ve své přednášce zaměří vrchní zemský a pražský rabín Karol Efraim Sidon.
Termíny