Čekání na Godota

Divadlo
Hra o dvou jednáních, pojednávající o nekonečném, bezútěšném čekání na někoho, kdo by mohl vnést smysl do lidského života.
Termíny