Bohumil Kubišta jako vůdčí osobnost českého kubismu

Volný čas
Zakladatelé moderního českého umění na přelomu 19. a 20. století. Bohumil Kubišta jako vůdčí osobnost českého kubismu. Vliv světového kubismu ukáže Bohumilu Kubištovi novou cestu ke ztělesnění osobité niterné představy. Jeho zátiší, interiéry, portréty a autoportréty jsou plné krystalických forem, zevnitř prozářených. Je hlavním propagátorem kubistického umění v Čechách. Přednáší PhDr. Jana Jebavá.
Termíny