Olga Havlová a Výbor dobré vůle

Výstava
Výstava fotografií o paní Olze Havlové a její nadaci.
Termíny