DOBRÝ DEN STROMY - Josef Ruszelák

Volný čas
O slavnostní úvod festivalu Kroměřížské hudební léto 2013 se postará vernisáž autorské výstavy obrazů Josefa Ruszeláka nazvaná Dobrý den stromy, která se uskuteční v předsálí Sněmovního sálu Arcibiskupského zámku Kroměříž v pondělí 9. září 2013 v 17:30. Výstavu uvede doc. Ing. Petr Hlaváček, emeritní děkan FT UTB Zlín. .....Snad nejlépe mi s Tebou bylo navečer v parku pod zámkem, kde jsi mě vodil k nejkrásnějším stromům – také proto, že z mých textů znáš mou lásku k těmto obdivuhodným bytostem spojujícím zemi s nebem, v jejichž korunované hlavě tak jako v lidském mozku je cosi vesmírného. A v těch chvílích náhlé důvěrnosti začals vyprávět o tom, jak jsi v osmdesátých letech, po tragické smrti vašeho Michala, hledal útěchu a nakonec našel i vnitřní rovnováhu v lesích, které tak sehrály v Tvém životě úlohu vpravdě osudovou. A já jsem pochopil, proč na mne z Tvých prací, roztroušených po Kroměříži, jež jsi mi ukazoval dopoledne, nejsilněji působily právě obrazy lesů a stromů, jimiž ses přidružil k malířům, kteří nás obdarovali jejich portréty nejkrásnějšími.......

Termíny