Přibík Jeníšek z Újezda - beseda s ředitelkou St. oblastního archivu v Příbrami - PhDr. Věrou Smolovou na zámku Březnice

Volný čas, Pro děti

Vzpomínka na jednoho z nejvýznamnějších držitelů březnického panství, na zatracovaného královského prokurátora a velikého mecenáše církve a umění - Přibíka Jeníška z Újezda.


http://www.zamek-breznice.cz/

Termíny