Ave Maria - varhanní koncert v Kapli P. Marie na zámku v Březnici

Volný čas, Pro děti

Slavné duchovní skladby v podání Edity Adlerové - mezzosopran a Tomáše Hály - varhany, na koncertu zazní skladby F.J. Segera, J.S. Bacha, F. Schuberta, G.F. Handela, G. Verdiho a dalších.


http://www.zamek-breznice.cz/

Termíny