Svatí ze sídliště

Divadlo
Obyvatelé ze sídliště se domnívají, že vznikli z boží míchačky jaksi „nad plán“ stvoření světa. Scházejí se na střeše jednoho z bloků a dožadují se své legendy. „Jsi ničím, člověče, jestli se nejdříve ve slovech krásných nespatříš,“ říká jeden z nich. A tak vzniknou legendy o poněkud netypických svatých: poustevník Egon už velmi dlouho nespáchal žádný hřích, protože je na to příliš starý, a přivádí k odpuštění hříšné televizní programy... misionářka Apollonie má potřebu pomáhat, a tak pracuje v bordelu...dobrovolnice Kunerta se zase stará o opuštěné a lidmi zapomenuté sny a touhy. Betonová realita měst se jeví jako asketická poušť, která rodí svaté, mučedníky a mystiky...
Termíny