Výstava Znamení dálek. Památky dopravního značení v Libereckém kraji

Volný čas

V pondělí 16. září 2013 v 16 hodin bude ve vestibulu budovy Krajského úřadu Libereckého kraje zahájena výstava 38 fotografií Mgr. Pavla Jakubce a dvou dobových snímků, nazvaná Znamení dálek. Památky dopravního značení v Libereckém kraji.


Dvoutýdenní prezentace fotografií je doprovodnou akcí k právě vydávané knize stejnojmenného názvu. Její realizaci podpořil Liberecký kraj, Severočeské muzeum v Liberci, Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově.

Součástí výstavy budou i drobné předměty ze sbírek Severočeského muzea i soukromých zájemců, vztahující se k provozu na pozemních komunikacích.

Výstava vznikla v rámci výzkumného projektu Národního památkového ústavu "Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v českých zemích a ve střední Evropě" (DF 11P01OVV026), financovaného z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní kulturní identity (NAKI).

Znamení dálek. Památky dopravního značení v Libereckém kraji, výstava fotografií, Krajský úřad Libereckého kraje, 16. 9. – 30. 9. 2013.

Termíny