Podzim na Pernštejně

Volný čas

Léto pomalu, ale jistě ustupuje podzimu a na památkách se připravují akce zaměřené právě na toto roční období. Snad nejlépe to vystihuje již 14. ročník tradiční výstavy Podzim na Pernštejně, která proběhne od 14. do 29. září na jednom z nejkrásnějších středověkých hradů Moravy.


Návštěvníci si užijí prohlídku středověkého hradu, jehož interiéry budou zkrášleny netradiční výzdobou z plodů a květů podzimu vytvořenou kolektivem odborníků pod vedením Slávka Rabušice.

O víkendech bude výstava zpestřena komentovanými prohlídkami, přednáškami, kulturními vystoupeními či ochutnávkou pokrmů a nápojů z plodů podzimu.

Z historie řezaných květin
Přítomnost řezaných květin sahá až do prehistorického období Země. Pak se květiny začaly častěji objevovat ve starém Řecku, kdy se korunovace králů bez nich nemohla obejít. Ve středověku se začínají květiny rozšiřovat zejména do umění a stávají se hlavními motivy obrazů a jiných uměleckých děl.  Ačkoli temná doba středověku a vliv církve květinám moc nepřály, přechovávalo se mezi lidem mnoho pohanských a lidových zvyků, ve kterých měly květiny nezastupitelnou roli. Byly to např. slavnosti jara, plodnosti nebo naopak zvyky a obyčeje spojené s kouzly a pohřbíváním.

Koncem středověku začali lidé zdobit květinami prostřený stůl a podlahy obytných místností sypat vonnými květy. V té době se ještě nevkládaly květiny do nádob, ale objevovaly se jako girlandy. A zcela zvláštní význam však měly květiny v symbolice, hlavně pak v erbovních znacích šlechty.

Plakát k výstavě PDF

Kontakty a informace:
  • PhDr. Eva Škrabalová, zástupce kastelána, Státní hrad Pernštejn, 724 095 28, skrabalova@brno.npu.cz
  • Mgr. Dagmar Šnajdarová, pracovník PR  NPÚ Kroměříž, 573 301 435, 725 308 460, snajdarova@kromeriz.npu.cz
Termíny