Zmizelé Českobrodsko, lidová architektura našeho kraje

Výstava
Výstava představuje pozoruhodný soubor unikátních fotografií a dalších vyobrazení vesnic na Českobrodsku, který se ve sbírkách Podlipanského muzea v Českém Brodě utvářel od konce 19. do třetí čtvrtiny 20. století. Ve velké většíně dokumentuje dnes již zaniklé památky lidové architektury i historickou podobu venkovských sídel na Českobrodsku, které v minulosti bývalo poměrně svébytným národopisným regionem.
Termíny