Od minulosti k současnosti

Volný čas
Sportovně relaxační sobota pro upevnění zdravotní a fyzické kondice.
Termíny