Domino na cestách

Hudba
Slavnostní koncert k 20. výročí dětského pěveckého sboru (hosté Naomi Faran - Izrael, Elisenda Carrasco - Španělsko, Bob Chilcott - Velká Británie).
Termíny