Knihovnický happening

Volný čas
S mottem "Čte a tančí celý Kolín" se budou bavit nejen knihovníci, ale i široká veřejnost, která je samozřejmě zvána. Happening je vyvrcholením oslav 140. výročí založení Městské knihovny Kolín. Celostátní setkání knihovníků bude sloužit ke zviditelnění nejen kolínské knihovny, ale také práce knihovníků a informačních pracovníků celé České republiky. Kolín představí účastníkům happeningu to, co je pro Kolín typické – historické památky, hudbu, tanec. Část programu bude samozřejmě věnována neformálním setkáním knihovníků a informačních pracovníků. Hlavní program Happeningu se dozvíte až na místě – už teď Vám ale můžeme prozradit, že vše se bude točit kolem tance, zpěvu a samozřejmě knih.
Termíny