MIB Quartet v Žatci - speciální koncert pro děti!

Hudba, Pro děti

Netradiční smyčcové kvarteto MIB Quartet vystoupí před hlavním koncertem v žatecké synagoze, který zahájí podzimní sezónu v Žatci, také pro děti. Tento speciální dětský koncert se bude konat v sobotu 5. října od 14.30 v Rodinném centrum Sedmikráska na nám. Svobody v Žatci. Na koncert jsou zváni především děti a jejich rodiče.

Zazní melodie z večerníčků a další dětské songy. Děti budou mít možnost si s profesionálními hudebníky zahrát na rytmické nástroje a zkusit si tak, jak funguje opravdová kapela. Díky sponzorům si děti budou moci odnést také drobné dárky a bude pro ně připraven malý raut od Delta pekáren. Kapacita sálu je omezena, využijte předprodeje vstupenek.

Účinkují

MIB Quartet: 

Alexandr Kopka - housle

Ivan Borisov Ivanov - housle

František Jelínek - viola

Jakub Mayer - violoncello

Termíny