Jiřinkové odpoledne Jarmily Pospíšilové

Volný čas
Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci s módním domem Koutný Prostějov.
Termíny