Přednáška z cyklu Umění dívat se/vizuální kultura v soudobé společnosti: Český revoluční plakát 1989

Volný čas
Přednášející: Mgr. Filip Blažek - grafický designér (studio Designiq), redaktor a pedagog. Grafickým designem se živí od roku 1993. V roce 2000 absolvoval studium na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Je zakladatelem a členem redakce revue Typo. Provozuje webový portál Typo.cz. Je členem a českým delegátem mezinárodní organizace ATypI a zakládajícím členem české Unie grafického designu. Anotace přednášky: Konec roku 1989 znamená pro český plakát významný milník. Po 17. listopadu vznikly desítky plakátů, které významným způsobem pomáhaly šířit informace z centra revolučního dění do periferií. Na designu plakátů se podíleli jak amatérští tvůrci, tak renomovaní výtvarníci, z nichž mnozí se svému oboru věnují dodnes. Médium plakátu od té doby prošlo zásadní proměnou. Jaká je situace plakátu v roce 2013? Existuje stále politický a sociální plakát? Není plakát mrtev?
Termíny