Design

Výstava
Vybraná díla desítka studentů UUD oboru Design. Práce vznikly v letním semestru ak. roku 2012 / 2013 pod vedením MgA. Zdeňka Veverky, vedoucího specializace Průmyslový design a doc. ak. soch. Františka Pelikána, vedoucího specializace Produktový design a Design. Mezi bakalářskými a diplomovými pracemi nalezneme například návrh nákladního automobilu, traktoru, či kancelářského setu, designového studia nebo schodiště. Z klauzurních prací zde budou k vidění designové vizualizace horkovzdušných kamen, jejichž návrh byl externí zakázkou a práce probíhala v úzké spolupráci se zadavatelem.
Termíny