Kit Reisch - V zajetí nicotných systémů

Výstava
Struktury jistým způsobem odráží povahu svého tvůrce. Tímto prizmatem je tedy možné vnímat architektonické formy jako zástupce člověka. Jak vypadáme, jakožto komplexní struktury, uvnitř? Pro Reische je typické kombinování architektonických a strukturních prvků, které zasazuje do pečlivě navržených kontextů. Většina Reischovy tvorby vychází ze zkušenosti cizince, který se snaží přizpůsobit, ať už úspěšně či nikoliv, kultuře své hostitelské země. V jeho tvorbě hraje důležitou roli architektura, kterou chápe jako nejdostupnější formu kolektivního vizuálního jazyka.
Termíny