Labyrint světa a ráj srdce

Výstava
Výstava 390. výročí vzniku vrcholného díla J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Na výstavě uvidí návštěvníci koláže výtvarníka Miroslava Huptycha inspirované tímto neznámějším a nejpřekládanějším Komenského dílem. Motivem putování a utopickou alegorií sveta navázal Komenský na tradici žánru alegorického putování bohate se rozvíjející ve středověku, který zažil svou renesanci v 17. století. Labyrint je dílo bohaté nejen po stránce obsahové, ale i slohové a jazykové.
Termíny