Paličkovaná krajka tónů a slov

Volný čas
Na herce Karla Högera vzpomíná Zdeňka Procházková. Z. Procházková nebude jen vzpomínat, předvede také ukázky z děl dramatiků a spisovatelů. Hudba: Bena Havlů – lyrický a virtuosní pětiřadý xylofon.
Termíny