Architektura v Místku v letech 1880-1939

Volný čas
Na konci 19. století začala v Místku vyrůstat řada správních, školských a továrních objektů, které svou reprezentativností, architektonickým pojetím a umístěním překračovaly charakter běžné provinční architektury maloměsta. Tento vývoj pokračoval i v období mezi světovými válkami. Přednáška přiblíží také některé objekty, které v současné době již neexistují.
Termíny