Hlas v nás

Volný čas
Spontánní hlasový projev může být problém pro mnoho lidí v různých povoláních i osobním životě. Tušíme, jak moc je hlas propojen s našimi emocemi a představivostí? Dokážeme při zpěvu odkrýt svou duši? - Seminář povede zpěvačka, terapeutka a hlasová pedagožka bc. Ivana Rea, vystudovala PF a současně obor muzikoterapie na ZČU.
Termíny