Jabůrkova kronika

Volný čas
Přednáška Blanky Lednické o nejstarší třešťské kronice sepsané soukeníkem Františkem Jabůrkem na přelomu 18. a 19. století.
Termíny