Slavné Straussovy valčíky

Hudba
Hraje Plzeňský smyčcový orchestr.
Termíny