Žebravý student

Hudba
Operetní představení pěveckého oddělešní.








Termíny