Žebravý student

Hudba
Operetní představení pěveckého oddělešní.
Termíny