Vstup do adventu 30. listopadu

Volný čas, Pro děti

Přijďte s dětmi v poslední sobotu před ztišeným a rozjímavým adventním obdobím do Sázavského kláštera inspirovat se, vytvořit si či zakoupit adventní čí vánoční květinové vazbičky, upéct si a ozdobit perníčky. Děti mohou tvořit, maminky nakupovat a tatínkové vystoupat během speciálních prohlídek na vysokou gotickou věž a obdivovat ji se vší její řemeslně dokonalou výbavou zevnitř nebo prozkoumat půdní prostory Sázavského kláštera.Společně pak se mohou těšit na nadcházející dny v refektáři kláštera s adventní a možná i trochou vánoční muziky spolu s renomovaným souborem CHOREA BOHEMICA. Podrobný program a časy prohlídek uvedeme později.


http://www.klaster-sazava.cz/

Termíny