Lia Perjovschi: Knowledge Museum

Výstava
Lia Perjovschi je jednou z protagonistek „archivního obratu“ v současné umělecké praxi. Na počátcích tohoto obratu byla nutnost sdílení umělecké produkce a informací o umění v situaci kontrolovaného ceausescovského Rumunska 80-tých let. Od počátku 90-tých let spolu se svým manželem transformovali svůj ateliér v Archív současného umění – soubor obsahující, knihy, časopisy, obrazové reprodukce a další média. Od roku 2003 se Lia Perjovschi rozhodla změnit název Archívu na Centrum pro umělecké analýzy, ale změnila především jeho funkci.
Termíny