Petr Hana - Návrat

Výstava
Od úmrtí akademického malíře Petra Hany uplyne letos o vánočních svátcích dvaadvacet let. Je téměř zapomenut. V jeho pozůstalosti převažují obrazy s tematikou krajiny. Aktuální výstava s titulem Návrat, již připravila se spolupracovníky umělcova dcera Hana Dufková, má být návratným upozorněním na krajináře, jehož odkaz se roky právem dožaduje zhodnocení a jehož osud odhaluje svár vášní na hranách bytí.
Termíny