Česko-slovenské hvězdy

Výstava
Výstava ke 2. ročníku Sympozia Litomyšl, kterého se účastní čeští a slovenští umělci nejmladší a mladší střední generace. Jsou to Václav Girsa, Marek Meduna, Luděk Rathouský, Adam Štěch (všichni CZ), Andrej Dúbravský, Viktor Frešo a Katarína Janečková (všichni SK). Někteří se pohybují výlučně na poli malby, která je výrazná, divoká, zřetelně osobní a při vší spontánnosti také koncepčně promýšlená. Takovými jsou jak Václav Girsa a Adam Štech, tak oba čerství absolventi bratislavské VŠVU a nastupující malířské slovenské malířské hvězdy Andrej Dúbravský a Katarína Janečková. Další tři umělci Marek Meduna, Luděk Rathouský a slovenský umělecký buldozer Viktor Frešo ve své práci kombinují konceptuální přístup s malbou, přičemž každý z nich zaujímá svébytnou a nepřehlédnutelnou pozici.
Termíny