Obrazy a předobrazy

Výstava
Skupinová výstava Obrazy a předobrazy konfrontuje práce současných umělců Nairy Baghramian, Henrika Olesena, Floriana Pumhösla a Mathiase Poledny s ukázkami modernistického výstavnictví, surrealistické typografie a funkcionalistického skla. Navazuje tím na zájem současných umělců o zkoumání rozporného dědictví modernismu. Baghramian ve své sochařské tvorbě vychází z politických implikací interiérového designu a architektury, Olesen se v kolážích a instalacích zabývá mocenskými aspekty konstrukce tělesnosti, Poledna ve filmech provádí archeologii fragmentů umění a zábavního průmyslu a Pumhösl v malbách na skle rozvíjí reduktivní jazyk moderního umění. Jako celek se výstava snaží vytvořit inscenovaný prostor, v němž se můžeme ptát po vztahu mezi zdánlivě nespojitelnými uměleckými díly a po roli, jakou ve společnosti hrálo umění nejen v minulosti a současnosti, ale i jakou by mohlo hrát v budoucnosti.
Termíny