Tajemný hang a hosté

Hudba
Jiří Šámal představí hang – švýcarský hudební nástroj firmy PANArt z Bernu.
Termíny