Přednášky na téma STVOŘENÍ VS. EVOLUCE

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Série přednášek na téma Stvoření vs. evoluce

Témata:

  • Hledání počátku a cíle
  • Darwinovy tragické omyly
  • Je vše zákonité?
  • Podpis v buňce
  • Moudrost ukrytá v lidském těle
Účinkují

Mgr. Libor Votoček, absolvent MFF UK Praha, obor fyzika

Termíny