Po stopách Slezských písní

Výstava
Sto deset let. Tak dlouhá doba uplynula od prvního vydání básnické sbírky Slezské číslo, která později dostala název Slezské písně. Slezské zemské muzeum společně se Statutárním městem Opava si toto výročí připomíná výstavou. Památník Petra Bezruče nabídne svým návštěvníkům nevšední literární toulky po celém světě. Slavné dílo slezského básníka bylo přeloženo do více než 40 jazyků. Zastoupeny jsou jak ty známé, jako je angličtina, němčina nebo ruština, tak také ty pro české čtenáře zcela exotické. Díky překladu do esperanta se totiž sbírka mohla dále přeložit třeba i do čínštiny, japonštiny nebo korejštiny. Výstava konaná v Památníku Petra Bezruče bude mapovat nejen země, ve kterých se mohou čtenáři se Slezskými písněmi setkat, ale představí také unikátní cizojazyčná vydání sbírky, básně otištěné v zahraničních novinách nebo cizojazyčné nahrávky textů.








Termíny