Esperanto v Kopřivnici

Výstava
Autorská výstava Muzea Fojtství o historii a činnosti Klubu esperantistů v Kopřivnici. Výstava představí významné kopřivnické esperantisty Jana Holuba, Rudolfa Zanášku a další. Prezentuje především činnost klubu, jeho bohaté mezinárodní kontakty v meziválečném období a významné okamžiky z počátku 50. let, jako vybudování Esperantského zátiší nebo otevření prvního esperantského muzea v republice v tehdejším Lašském muzeu. K vidění bude řada dobových fotografií, písemné památky z původního archivu a knihovny klubu esperantistů. Výstava vznikla v rámci spolupráce Muzea Fojtství s kopřivnickými skauty při záchraně pomníku Dr. Esperanto.
Termíny