Dana Puchnarová: Hledání a nalézání

Výstava
Může umění pomoci lidem? Výstava „Hledání a nalézání“ Dany Puchnarové pořádané k jejím 75. narozeninám, na to chce odpovědět výběrem obrazů, kreseb a grafiky z dlouholetých výzkumů na poli energetického působení čistých barev a tvarů. Již od 7O.let se malířka zabývá myšlenkou posílit výtvarným dílem duševní stav diváka, dát mu pocity radosti a harmonie a to v mnoha cyklech prací, z nichž většina nebyla vystavována. K tomu autorka vydává Malou knížku o čistých barvách s 6O barevnými reprodukcemi, v níž sama divákům vypráví, jak a proč její díla vznikala.
Termíny