Proti vůli otců

Volný čas
První pořad z cyklu němých sovětských filmů s židovskou tématikou. Projekce uvede dva snímky z 20. let minulého století: adaptaci povídky Šolema Alejchema Krvavý potok o účasti ruských Židů na revoluci v r. 1905 nazvanou Proti vůli otců a avantgardně pojatý propagandistický snímek Židé na polích o zakládání židovských kolchozů na Krymu. Projekci uvede Pavel Straka z Památníku Terezín a doprovodí ji hudba Jana Grunta v duchu dobové hudební avantgardy D. Šostakoviče a S. Prokofjeva.
Termíny