Jiří Hauschka, Albert Ruiz Villar: Pod Povrchem

Výstava
Projekt "Pod povrchem" konfrontuje dva současné evropské umělce, kteří se na tomto místě setkávají tváří v tvář poprvé a jejich spojení je dáno kurátorským výběrem. U obou autorů převládá snaha rozkrýt skutečnost přes její strukturu, myšlenka kabalistická, ale pro dnešní pře-informovanou dobu velmi náležitá. Je pravděpodobné, že Hauschka a Ruiz došli k analogickému poznání přes velmi odlišné inspirační zdroje, avšak při konfrontaci s finálními díly jsou shody nejmarkantnějším znamením.
Termíny