Jindřich Buxbaum: Židovská škola dnes - Ješiva v Kyjevě

Výstava
Termíny