Páni ze Švamberka II

Volný čas
Přednáška nese také podtitul "nejvýznamnější panský rod v dějinách Tachovska", což je pravda. Pokud jste nestihli jarní "první epizodu", která posluchače seznámila s reáliemi o této prastaré rodině od počátků až do husitských válek, stále ještě máte možnost zúčastnit se pokračování o dějinách rodiny až do konce 15. století, tedy období, kdy význam a majetek rodu nakonec přesáhl vlastní oblast Tachovska, příp. západních Čech. Autor, muzejní historik Mgr. Štěpán Čadek, též krátce uvede shrnutí fakt z předchozí přednášky především pro ty, co nebyli přítomni.
Termíny