Jak se dělá orchestr/Jak se hraje v orchestru

Volný čas
Workshopy pro základní školy. Cyklus se koná ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hl. m. Prahy a s Pražskou konzervatoří. Jaké všechny nástroje najdete v orchestru? Na slovíčko s některými filharmoniky, kteří svoje hudební instrumenty představí a předvedou, co všechno s nimi dokážou.
Termíny