Zakladatelé moderního českého umění na přelomu 19. a 20. století

Volný čas
Krása melancholie v obrazech českých impresionistů a první krůčky k moderně. Básník přírody Julius Mařák oslovil svým uměním novou generaci umělců, která se zaměřila důsledně na práci v plenéru v oblasti Okoře. Malíř Antonín Slavíček je považován za mistra zachycení proměn české krajiny (Okoř, Kameničky a pražské motivy). Další z žáků Antonín Hudeček je především hledač nového výrazu krajinných motivů. Vystihuje v krajině náladovost, melancholii a symboliku secese. Přednáší PhDr. Jana Jebavá.
Termíny