Archeologické nálezy v prostoru jezuitské koleje a zahrad

Výstava
Prezentace výsledků archeologického výzkumu v areálu bývalé Jezuitské koleje.
Termíny